MŮJ MALÝ ATELIÉR
MŮJ MALÝ ATELIÉR
ŠTĚTCE ČEKAJÍ...
ŠTĚTCE ČEKAJÍ...

Jmenuji se Vladimíra Kalach a tvoření je můj svět.

Narodila jsem se v umělecko-řemeslné rodině v šedesátých letech minulého století. Od útlého věku se věnuji výtvarné tvorbě, která mne přitahuje pestrostí a vůní barev, množstvím technik a rozmanitosti materiálu. Inspirací k malbě je pro mne naše krásná příroda, která mne nabíjí energií a přináší mi radost při její malbě. Maluji a tvořím pro radost nejen vlastní, ale především pro radost ostatních. Společně se svými sestrami si předáváme zkušenosti v tomto oboru, tvoříme a vymýšlíme nové postupy. Láska k tvorbě se také přenáší i na vlastní potomky a vnoučata. K umění kresby mne přivedl i můj otec, který mi později nakreslil do památníku s bravurností detailů obrázek podle Alše. Dodnes mám obrázek v paměti. Školní léta jsem navštěvovala výtvarné kroužky s účastí ve výtvarných soutěžích, aktivně jsem se vytvářela dekorativní prvky a prezentovala je. V dospělosti jsem se zdokonalovala v Lidové konzervatoři v Ostravě u paní Mgr. Pavly Andraškové a následným objevováním nových technik na různých workshopech, samostudiem. Své obrazy jsem vystavovala ve Vinotéce u Koruny a v galerii Dům u Jakoba v Opavě. Má výtvarná díla naleznete nejen ve významných prostorách a kancelářích, ale především v soukromých sbírkách. Jsem členkou Sdružení výtvarníků ČR, aktivní členkou GV-Galerie výtvarníků a mnoha výtvarných skupin nejen pro Českou republiku, ale i zahraničí.

Svou tvorbu prezentuji od roku 2016 pod značkou a logem Kalach Art , které vzniklo spojením příjmení Kalach a slova Art (umění) a vyznačuje se stylem a originalitou mé tvorby, která se odlišuje od ostatních výtvarníků. Kromě malby a kresby se věnuji tvorbě různých dekorací a přáníček k různým příležitostem pro všechny věkové kategorie, včetně zakázkové tvorby.