GDPR a PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

I. ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR a II. PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

I. ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR

a

II. PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

I. ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR

1. Správce osobních údajů

Správce osobních údajů Vladimíra Kalach, se sídlem Dvořákova 1624/8, 735 06 Karviná – Nové Město, Česká republika, podnikající podle autorského zákona- Zákon č.121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) na základě ROZHODNUTÍ o registraci vydaném Finančním úřadem v Karviné čj. 197766/22/3212-40511-809635,dále jen DIČ CZ6251190209, není plátcem DPH a na základě živnostenského oprávnění IČO 73335185, vydaném Magistrátem města Karviné dne 10.3.2022- č.j. SMK/032722/2022, sp. značka SMK/032710/2022 (dále jen "správce")

telefonní číslo: +420 702158327

kontaktní e-mail: kalachart@seznam.cz a vl.kalach@seznam.cz

Správce, který je provozovatelem webových stránek www.kalachart.cz (dále jen "Internetové stránky"), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro správce prioritou.

Správce je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU)2016/679-GDPR- viz odkaz na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN ) (dále jen "Nařízení"), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti - jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny v bodech 1 a 2.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné podnikatelkou Vladimíra Kalach (správce) na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím Internetových stránek nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany podnikatelky Vladimíra Kalach (správce).

2. Zpracovávané osobní údaje

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získal:

Údaje subjektů údajů

Účely zpracování:

Kde například zpracováváme:

Jméno, příjmení

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, · Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

Adresa

Plnění smluvního vztahu, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

Číslo účtu

Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely

Čas a datum

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zajištění ochrany zdraví a majetku, Plnění ostatních zákonných povinností

IČ, DIČ

Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

E-mail

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Vladimíra Kalach, Účetní a daňové účely, Zajištění ochrany zdraví a majetku, Plnění ostatních zákonných povinností

Telefon

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Vladimíra Kalach, Plnění ostatních zákonných povinností

Osobní údaje jsou správcem zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Správce je oprávněn shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

3. Zdroje osobních údajů

 • Přímo od subjektu údajů (žádost o službu, informační listy, dotazníky, přihlášky, vizitky, aj.)
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. živnostenský a obchodní rejstřík, katastr nemovitostí, firemní rejstřík na internetu s uvedenými adresami, telefonními a jinými kontakty, apod.)

4. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro tyto účely:

 • Účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • Jednání o smluvním vztahu
 • Plnění smluvního vztahu, smlouvy
 • Správa uživatelských účtů ke službám
 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb (Vladimíra Kalach zvyšuje bezpečnost svých služeb v oblasti online přihlašování k uživatelským účtům, ztotožnění uživatele)
 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových Vladimíra Kalach zlepšuje kvalitu svých služeb (webové stránky, soutěže, apod.). K vývoji nových služeb a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových stránkách, zájmu o určité služby a texty apod.
 • Provádění analýz a měření (Vladimíra Kalach zjišťuje například návštěvnost, četnost, počet shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého uživatelé přichází na naše stránky, čas strávený na stránkách. Tyto údaje sbíráme pomocí anonymizovaných dat proto, abychom dokázali nabízet kvalitní služby, které jsou pro uživatele relevantní a abychom rozvíjeli služby, o které mají naši uživatelé evidentní zájem.)
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Vladimíra Kalach (Vladimíra Kalach zasílá obchodní sdělení prostřednictvím emailu)
 • Účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy)
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které správce plní, patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci)
 • Ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 • Propagace - pouze v případě fotografie pořízené organizátorem (či pověřenou osobou), nebo audio či audiovizuálního záznamu a jejich zveřejnění se souhlasem – autora, pořizovatele osoby, která materiály zaslala, vlastní materiály se souhlasem dotčených osob
 • Archivace vedená dle zákona

5. seznam zpracovatelů

V rámci správce jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným spolupracovníkům správce či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Správce je oprávněn poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování Vašich žádostí. Jedná se o tyto kategorie příjemců:

 • Společnosti poskytující systém pro správu e-shopových řešení a účetních operací;
 • Poskytovatelé platebních brán;
 • Poskytovatelé analytických nástrojů;

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

6. Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám - používá je převážně každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou náklonnost opakovaně navštívené internetové stránky.

Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies – dočasné a trvalé.

Dočasné soubory cookies umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení našich internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Tyto cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném

znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost

soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče

tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich

používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů

cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb:

 • Google
 • Facebook – Meta
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Whatsapp
 • Youtube

Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách

předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu; nepředáváme jim však

vaše identifikační údaje. K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti moci.

7. Doba uchování

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

 • Plnění smluvního vztahu do odvolání
 • Správa uživatelských účtů ke službám do doby zrušení účtu
 • Provádění analýz a měření max. 6 měsíců
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Vladimíra Kalach (správce) do odvolání
 • Účetní a daňové účely 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
 • Plnění ostatních zákonných povinností max. 5 let

8. Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo:

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás správce zpracovává osobní údaje, máte právo získat od správce informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude správce oprávněn za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás správce zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Správce opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo požadovat vysvětlení: v případě, že máte podezření, že správce zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po správci požadovat vysvětlení.
 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: v případě, že máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 • Právo na výmaz: v případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po správci požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby správce Vaše osobní údaje předal třetími subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, správce Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
 • Právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. V případě, že správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, správce zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu Vladimíra Kalach, Dvořákova 1624/8, 735 06 Karviná – Nové Město, Česká republika. Podnikatelka Vladimíra Kalach (správce) si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

9. Předávání do třetích zemí

Vaše osobní údaje nebudou správcem předávány do třetích zemí

Tyto ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR vstupují v platnost 14.7.2024.

II. PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Tato PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ jsou rozšířenou částí " ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR "

Podnikatelka Vladimíra Kalach, se sídlem Dvořákova 1624/8, 735 06 Karviná – Nové Město, Česká republika, podnikající podle autorského zákona- Zákon č.121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) na základě ROZHODNUTÍ o registraci vydaném Finančním úřadem v Karviné čj. 197766/22/3212-40511-809635, dále jen DIČ CZ6251190209, není plátcem DPH,a na základě živnostenského oprávnění IČO 73335185, vydaném Magistrátem města Karviné dne 10.3.2022- č.j. SMK/032722/2022, sp. značka SMK/032710/2022

telefonní číslo: +420 702158327

kontaktní e-mail: kalachart@seznam.cza vl.kalach@seznam.cz

zpracovává osobní údaje poskytnuté zájemcem:

 • koupi produktů, služeb a míst pořádaných akcí, kupujícím nebo objednavatelem-zadavatelem zakázky na zhotovení díla s následnou koupí autorského díla, produktu -kupujícím
 • zájemcem a kupujícím místa na pořádané akce - workshopy, kurzy anebo jiné pořádané zájmové akce prostřednictvím on-line obchodu umístěného a stránek na internetové adrese www.kalachart.cz
 • účastníkem pořádané akce - workshopy, kurzy anebo jiné pořádané nebo zprostředkovávané zájmové akce prostřednictvím on-line obchodu a stránek umístěného na internetové adrese www.kalachart.cz
 • při poskytování služeb osobního charakteru-služby věštecké, práce s kyvadlem, automatickým písmem a automatickou kresbou aj., včetně osobního poradenství

za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je podnikatelka Vladimíra Kalach, IČO 73335185,DIČ CZ62511902019, se sídlem Dvořákova 1624/8, 735 06 Karviná – Nové Město, Česká republika (dále jen "Správce");

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: kalachart@seznam.cz a vl.kalach@seznam.cz tel.: + 420 702 158 327

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky na osobních stránkách podnikatelky Vladimíry Kalach www.kalachart.cz;

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy;

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

1. Za účelem vyřízení elektronické nebo telefonické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

2. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem;

3. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

 • Webnode AG (systém osobních stránek);
 • Česká pošta, s.p. ( nebo jiná doručovací služba a dopravní společnost);
 • Google Analytics (analýza webových stránek);

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: kalachart@seznam.cz nebo vl.kalach@seznam.cz;

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky on-line obchodu a stránek umístěných na internetové adrese www.kalachart.cz na webové stránce www.kalachart.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá, to platí i v případě kontaktování na stránce uvedené kontakty-telefon a e-mail;

2. S těmito pravidly souhlasí kupující:

 • odesláním OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE webovýchstránek a on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kalachart.cz
 • kontaktováním na telefon + 420 702 158 327- volání nebo sms zprávou
 • kontaktování přes WhatsApp, messenger, facebook zprávu, instagram
 • kontaktování elektronicky na e-mail: kalachart@seznam.cz nebo vl.kalach@seznam.cz;

3. Váš souhlas:

Používáním webových stránek www.kalachart.cz souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů. V případě, že s nimi nesouhlasíte, žádáme o jejich neprodlené opuštění.

4. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ vstupují v platnost 14.7.2024 a jsou rozšířenou částí " ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR "

GDPR a PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ ke stažení: