ARCHIV DOKUMENTŮ

V  archivu dokumentů se nachází dokumenty platné v období pro již dříve uzavřené obchodní vztahy v minulých obdobích, tyto archivní dokumenty byly nahrazeny novými. Každý dokument je s vyznačeným datem platnosti - od kdy platí.