SPOLEČNÉ SETKÁNÍ VÝTVARNÍKŮ A PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

25.09.2018

V sobotu 22. září 2018 se v Brně uskutečnilo naše " moravské " setkání výtvarníků a přátel výtvarného umění. Setkání se uskutečnilo pod vedením malíře Libora Jellúše, který vytvořil kolem sebe v roce 2017 facebookovou skupinu Malíři sobě - virtuální kavárnu pro tvořivé lidičky. Z této skupiny se  později vyčlenila skupina malířů a umělců- Galérie vystavujících- nezávislých výtvarníků z Čech, Moravy a Slovenska, kteří jsou aktivními členy a společně se účastní aktivit a výstav. Setkávájí se nejen na společných plenérech, ale i na plánovaných setkáních. Vzájemně se podporují a spolupracují nejen při pořádání výstav. Jsem poctěna, že jsem byla vybrána z mnoha zájemců a mohla se stát členkou tohoto sdružení nezávislých výtvarníků.