PODĚKOVÁNÍ MĚSTU PETŘVALD

06.04.2022

Děkuji Městu Petřvald za spolupráci při organizování mé dernisáže, která se uskutečnila v závěru mé tříměsíční výstavy obrazů ve středu 30.3.2022 v Městské knihovně Petřvald. Touto cestou bych chtěla poděkovat pracovnicím knihovny a všem, kteří se podíleli na této akci. Děkuji panu Zbyšku Firlovi za hudební a scenérické vystoupení, všem přítomným hostům-návštěvníkům dernisáže za skvělou atmosféru a fotografujícím za zdokumentování akce. Zveřejněno s jejich svolením.